Enkel klachten die  binnen de 7 dagen na ontvangst van uw tafellaken aan ons worden gericht, worden door onze dienst  behandeld. Deze klachten betreffen enkel kwaliteitsfouten en moeten aan de hand van foto’s verstuurd worden naar ons emailadres  

In dat geval hoeft het tafellaken teruggestuurd te worden en maken wij een nieuw tafellaken en sturen u die gratis toe. Wij betalen nooit een geleverd product terug.